Terminy

MS Excel podstawowy:  13-14 paździenika 2018 | sobota+niedziela | godz. 9:00 – 13:00


MS Excel średnio zaawansowany:  27-28 paździenika 2018 | sobota+niedziela | godz. 9:00 – 13:00


Kurs Księgowości I etap:  październik 2018 | sobota+niedziela |  godz. 9:00 – 17:00


Kurs tworzenia stron internetowych:  październik 2018 | sobota+niedziela | godz. 9:00 – 17:00


Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze:  wrzesień 2018 | sobota+ niedziela |  godz. 16.15-17.45