Kurs księgowości dla przedsiębiorców

Prowadzisz lub chcesz założyć małą działalność gospodarczą? 

Naucz się zasad księgowości i rozliczaj się sam! Nasze szkolenie zaznajomi Cię nie tylko się z terminologią księgowo-rachunkową, ale przede wszystkim posiądziesz wiedzę praktyczną. Po szkoleniu sam będziesz prowadził swoje księgi rachunkowe.

Cele szkolenia: 

 • przygotowanie uczestników do obsługi finansowo-księgowej małej firmy;
 • nabycie podstawowej wiedzy z zakresu uproszczonych form ewidencji;
 • nabycie umiejętności prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego;
 • wykształcenie umiejętności sporządzania i ewidencjonowania dokumentacji księgowej;
 • praktyczne ćwiczenia umiejętności samodzielnego dokonywania zapisów w księgach rachunkowych z wykorzystaniem programu komputerowego.

Korzyści dla uczestnika:

Uczestnicy zapoznają się z wiedzą niezbędną do założenia firmy, co oznacza praktyczne podejście do problemu poruszania się w gąszczu przepisów dotyczących dokumentacji związanej z rejestracją działalności gospodarczej. Ponadto zdobędą wiedzę jak:

 • dokonać wszelkich czynności formalnych związanych z założeniem firm;
 • interpretować przepisy dotyczące prowadzenia uproszczonych form ewidencji;
 • zakładać podatkową księgę przychodów i rozchodów i ewidencję przychodów;
 • zakładać ewidencje dodatkowe;
 • identyfikować dokumenty dotyczących przychodów i kosztów działalności;
 • ustalać koszty, które nie są kosztami uzyskania przychodów;
 • sporządzać inwentaryzację na początek okresu sprawozdawczego i bieżącą dokumentację;
 • ewidencjonować dokumenty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i ewidencji przychodów;
 • ewidencjonować dokumenty w ewidencjach dodatkowych – sporządzać deklaracje do ZUS i Urzędu Skarbowego;
 • prowadzić ewidencję w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i ewidencję przychodów z zastosowaniem programu komputerowego.

Certyfikaty:

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu księgowości małych i średnich przedsiębiorstw.

Uczestnicy:

Szkolenie to dedykowane jest w głównej mierze do osób, które chcą zdobyć wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej firmy lub pracy w biurze rachunkowym. Ponadto korzyści doświadczą osoby pragnące dowiedzieć się jak należy dokonać wszelkich czynności formalnych związanych z założeniem firmy.

Dla studentów posiadających ważną legitymację studencką oferujemy promocyjną cenę w wysokości 200 PLN.