Kurs Excel 2019 – średnio zaawansowany

Kurs Excel 2019 – średnio zaawansowany.
Zapraszamy na szkolenie poszerzające umiejętność korzystania z programu MS Excel 2019 w pracy administracyjno – biurowej. Kurs obejmuje sprawdzanie poprawności danych, korzystanie z zaawansowanych funkcji tekstowych, statystycznych, finansowych oraz funkcje logiczne i ich łączenie. Zaawansowane techniki tworzenia wykresów, drukowanie i jego opcje, zarządzanie skoroszytami, tabele przestawne i wykresy przestawne oraz makra.

Pełna agenda szkolenia jest dostępna w opisie poszczególnych terminów szkoleń – dostosowujemy ją jednak indywidualnie do potrzeb grupy.

MAŁE GRUPY, zwykle 7-8 osób.

Forma szkolenia. 
Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem komputerów i projektora, praca online i w programie MS Excel. Organizator zapewnia stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe.

Sprawdź również inne poziomy: Excel podstawy

Adresaci szkolenia MS Excel - poziom średniozaawansowany
Adresaci szkolenia.
Kurs przeznaczony dla osób wykorzystujących w swojej pracy komputer, które chcą zwiększyć umiejętność obsługi i jeszcze efektywniej wykorzystywać program MS Excel 2019 (wymagana dobra znajomość obsługi komputera i podstawowa znajomość programu MS Excel 2019).
Cel szkolenia MS Excel - poziom średniozaawansowany
Cel szkolenia. 
Nabycie umiejętności płynnej obsługi programu MS Excel 2019 w celu zwiększenia efektywności pracy i kwalifikacji zawodowych. Uniwersalny charakter prezentowanych zagadnień pozwala pokazać możliwości MS Excel 2019 w codziennej pracy administracyjno-biurowej oraz w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.
Korzyści ze szkolenia MS Excel - poziom średniozaawansowany

Korzyści ze szkolenia. 
Program Excel to powszechnie stosowane i bardzo wydajne narzędzie pracy. Pomaga analizować informacje w celu podejmowania bardziej świadomych decyzji. Dzięki programowi Excel można szybko i atrakcyjne zaprezentować efekty pracy, można pewniej zarządzać informacjami biznesowymi i je udostępniać. Korzystanie z programu Excel:

 • wpływa na wzrost wydajności oraz jakości pracy
 • prowadzi do redukcji strat czasu pracy.

Znajomość Excela podwyższa poziom kompetencji zawodowych oraz zwiększa szansę na awans lub znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy.

Program szkolenia MS Excel - poziom średniozaawansowany
Program szkolenia: 10 godzin lekcyjnych :
 1. zaawansowane formatowanie tabel,
 2. ćwiczenia obliczeniowe z zakresu:
  • funkcje tekstowe,
  • podstawowe funkcje: suma, różnica, iloczyn, iloraz, praca na procentach,
  • wstawianie serii danych – możliwości i przykłady,
  • adresowanie względne i bezwzględne,
  • praca na kursach walut – zasady obliczeń i ćwiczenia, powiązania z kursami walut,
  • funkcja logiczna jeżeli – ćwiczenia i zastosowanie,
 3. sortowanie i filtrowanie danych na podstawie kryteriów i formuł,
 4. przekształcanie tekstu na kolumny, łączenie wartości z wielu kolumn,
 5. tworzenie terminarzy z alertami na podstawie formatowania warunkowego,
 6. różne zastosowania formatowania warunkowego,
 7. funkcje: licz.jeżeli, suma.jeżeli, średnia. jeżeli,
 8. obliczenia dat i czasu, funkcja dziś(),
 9. zasady powiązań między tabelami,
 10. funkcja wyszukaj.pionowo – ćwiczenia i możliwości zastosowania,
 11. blokowanie wierszy i kolumn, grupowanie tabel,
 12. wyszukiwanie duplikatów w tabelach,
 13. sumy częściowe i konsolidacja,
 14. ochrona skoroszytów, arkuszy i poszczególnych elementów tabel.