Kurs Excel 2019 – podstawowy

Kurs Excel 2019 dla początkujących.
Zapraszamy na szkolenie przygotowujące do korzystania z programu MS Excel 2019 w pracy biurowej. Kurs obejmuje podstawy obsługi programu, stosowanie formuł i funkcji, tworzenie i edycję wykresów, przykłady zastosowania funkcji dla dat, czasu i tekstu, pracę z funkcjami finansowymi oraz przykład i zastosowanie tabeli przestawnej.

MAŁE GRUPY, zwykle 7-8 osób.

Forma szkolenia.
Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem komputerów i projektora, praca online i w programie MS Excel. Praca na przygotowanych tabelach i bazach danych. Organizator zapewnia stanowisko komputerowe dla  każdego uczestnika, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe.

Sprawdź również inne poziomy: Excel średniozaawansowany

Adresaci szkolenia MS Excel - obsługa programu od podstaw
Adresaci szkolenia.
Kurs przeznaczony dla osób wykorzystujących w swojej pracy komputer, które chcą nauczyć się od podstaw obsługi i efektywnego wykorzystywania programu MS Excel 2019 (wymagana podstawowa znajomość obsługi komputera).
Cel szkolenia MS Excel - obsługa programu od podstaw
Cel szkolenia.
Nabycie umiejętności płynnej obsługi programu MS Excel 2019 w celu zwiększenia efektywności pracy i kwalifikacji zawodowych. Uniwersalny charakter prezentowanych zagadnień pozwala pokazać możliwości MS Excel 2019 w codziennej pracy administracyjno-biurowej oraz w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.
Korzyści ze szkolenia MS Excel - obsługa programu od podstaw

Korzyści ze szkolenia.
Program Excel to powszechnie stosowane i bardzo wydajne narzędzie pracy. Pomaga analizować informacje w celu podejmowania bardziej świadomych decyzji. Dzięki programowi Excel można szybko i atrakcyjne zaprezentować efekty pracy, można pewniej zarządzać informacjami biznesowymi i je udostępniać. Korzystanie z programu Excel:

 • wpływa na wzrost wydajności oraz jakości pracy.
 • prowadzi do redukcji strat czasu pracy.

Znajomość Excela podwyższa poziom kompetencji zawodowych oraz zwiększa szansę na awans lub znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy.

Program szkolenia MS Excel - obsługa programu od podstaw
Program szkolenia: 10 godzin lekcyjnych.
 1. różnice między wersjami MS Excel,
 2. zapisywanie plików w formacie: *.xls, *.xlsx oraz pdf,
 3. narzędzia programu MS Excel – omówienie i ćwiczenia,
 4. praca z arkuszami – dodawanie, usuwanie, zmiana nazwy, porządkowanie,
 5. praca z arkuszem; dodawanie, usuwanie kolumn, wierszy, zmiana rozmiarów manualna i automatyczna,
 6. tworzenie i formatowanie tabeli – narzędzia budowania tabel i pracy z tekstem,
 7. drukowanie tabel, ustawienia wydruku i ustawienia strony,
 8. operacje kopiowania, wklejania i wycinania zawartości, ręczne i za pomocą skrótów klawiaturowych,
 9. podstawowe opcje tworzenia i zarządzania wykresami do tabel,
 10. obliczenia w Excelu:
  • funkcje tekstowe,
  • podstawowe funkcje: suma, różnica, iloczyn, iloraz, praca na procentach,
  • wstawianie serii danych – możliwości i przykłady,
  • adresowanie względne i bezwzględne,
  • praca na kursach walut – zasady obliczeń i ćwiczenia,
  • funkcja logiczna jeżeli – ćwiczenia i zastosowanie,
 11. ochrona skoroszytów, arkuszy i poszczególnych elementów tabel,
 12. komentarze; wstawianie, edycja i usuwanie,
 13. dodawanie obiektów zewnętrznych: grafika i tekst ze źródeł zewnętrznych,
 14. współpraca MS Excel z programem MS Word.