Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze

Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze to sztuka – już za kilka tygodni nie będziesz patrzył na klawiaturę! Będziesz pisał(a) szybko, bezbłędnie i nie będziesz musiał(a) patrzeć na klawiaturę. Umiejętność ta pozostanie Ci już na całe życie. Będziesz pracował(a) kilkukrotnie szybciej, zaoszczędzisz mnóstwo czasu, łatwiej znajdziesz pracę, będziesz mógł/mogła prowadzić pisane rozmowy przez Internet nie odrywając wzroku od monitora!

Wszystko dzięki szkoleniu:  Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze

Program kursu:

1. Wstęp:
• Prawidłowa pozycja siedzenia i pracy przy komputerze

2. Jak używać klawiatury:
• Klawiatura alfanumeryczna, numeryczna i klawisze funkcyjne
• Zaznajomienie się z układem klawiszy
• Klawisze „j” i „f” – funkcja
• Klawisze specjalne typu „enter”, „backspace”, „delete”

3. Praca z klawiaturą alfanumeryczną:
• pozycja podstawowa – ćwiczenia z „asdf” i „jkl;”
• ćwiczenia z kolejnymi literami „e”, „i”, „z”, „o”, „c”, „u”, „r”
• ćwiczenia z pozostałymi klawiszami literowymi
• ćwiczenia w pisaniu wielkich liter – użycie klawisza funkcyjnego „Shift” i „Caps Lock”
• ćwiczenia w pisaniu polskich liter – użycie klawisza funkcyjnego prawy „Alt”; dlaczego nie możemy uzyskać polskiej litery używając lewego klawisza „Alt”
• ćwiczenia w pisaniu cyfr na klawiaturze alfanumerycznej
• odstępstwa od reguły, czyli jak pisać na innych rodzajach klawiatur
• ułatwienia – co zrobić żeby jeszcze bardziej przyspieszyć pisanie na klawiaturze – użycie klawiszy „Ctrl”, lewy „Alt”, „Page Up” i „Page Down” jako pomoc przy poruszaniu się w edytorze Word bez użycia myszki

4. Ćwiczenia z klawiaturą alfanumeryczną:
• Pisanie prostych wyrażeń i zdań na każdym etapie ćwiczeń
• Pisanie tekstów w MS Word
• Pisanie tekstów ze słuchu
• Samodzielne obliczanie szybkości pisania i procentu błędów w tekście – omówienie norm dotyczących pisania i dopuszczalnej ilości błędów

5. Praca z klawiaturą numeryczną:
• znaczenie klawisza „5” na klawiaturze numerycznej
• ćwiczenia w pisaniu cyfr „4”, „5”, „6”, znaku „+” i użycie klawisza „Enter” na klawiaturze numerycznej
• ćwiczenia w pisaniu cyfr „1”, „2”, „3”, „7”, „8”, „9” i „0”
• ćwiczenia w pisaniu znaków matematycznych

6. Jak ułatwić i przyspieszyć pisanie w MS Word – skróty klawiaturowe:
• Podstawowa praca z dokumentem: otwieranie, tworzenie, zamykanie, zapisywanie, cofanie ostatniej czynności, przeglądanie
• Podstawowa praca z tekstem: zmiana stylu, rodzaju, rozmiaru czcionki; zaznaczanie, przenoszenie, kopiowanie, wycinanie, wklejanie fragmentów tekstu
• Podstawowa praca z akapitem i wierszami: dodawanie i usuwanie odstępów między akapitami i wierszami; wyrównywanie akapitów, zastosowanie wcięć w tekście
• Jak poruszać się po Menu – użycie klawisza Alt
• Wstawianie symboli przy użyciu skrótów (np. paragraf, znak towarowy)
• Sposoby zaznaczania fragmentów tekstu
• Szybkie poruszanie się po dokumencie
• Poruszanie się w tabeli
• Klawisze funkcyjne
• Nauka szybkiego pisania

PSI